Kandidaten

Ben ik kandidaat voor Koenraed?

Zit je langdurig zonder werk? Wil je liever een eigen inkomen dan een uitkering? Of ben je op zoek naar een (leer-) werkstage? Dan kunnen de aangesloten ondernemers wellicht een mogelijkheid voor je bieden.

Koenraed is er niet voor iedereen. We richten ons op mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt en volgen hierin de PSO richtlijnen.

We geloven in mensen die kansen verdienen en zelf willen investeren in hun eigen toekomst. In hen willen we investeren.

Daarom kunnen we ook niet in iedereen investeren. Niet omdat jij een kans niet verdient, maar omdat wij bewust aan de slag willen gaan met jou.

Wederzijds investeren in onze toekomst.

Heeft Koenraed spelregels voor mij?

Ja en nee.

Koenraed heeft geen aparte spelregels die algemeen gelden. Per situatie worden afspraken gemaakt tussen jou en de werkgever. We gaan ervanuit, dat jij je kans pakt en er met ons alles aan doet om samen succesvol te zijn.

Voor alle kandidaten geldt, dat ze binnen de PSO richtlijnen passen. Dit geldt als je gebruik maakt van een van de volgende regelingen of opleidingen.

  • WWB/IOAW/IOAZ, Participatiewet;
  • WAO/WIA/WAZ/Wajong, Participatiewet;
  • SW-geïndiceerd, indicatie voor beschut werken;
  • WW (minimaal 6 maanden);
  • BBL/BOL niveau 1 + VSO / PRO & niveau 2.

Koenraed is geen re-integratiebureau

We kiezen ervoor om namens de aangesloten werkgevers in gesprek te gaan met uitkeringsinstanties en re-integratiebureau’s.

Zij kunnen met ons contact opnemen om te kijken of er wellicht vanuit Koenraed een kans voor jou te creëren valt.