Participant Stichting United Work

Onze participant

United Work is een Nederlandse stichting (opgericht in 2016) die op verzoek van en in nauwe samenwerking met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is gestart in Turkije met het begeleiden van Syrische vluchtelingen naar een baan. Op dit moment (2021) heeft United Work meer dan 8.000 vluchtelingen in Turkije aan een duurzame baan geholpen. Het Eindhovens initiatief is volgens de United Nations uitgegroeid tot marktleider op het gebied van het tewerkstellen van vluchtelingen en is de activiteit het meest succesvolle project in Turkije van het ministerie van Buitenlandse Zaken. United Work niet alleen actief voor de Nederlandse overheid maar ook voor organisaties als ILO (International Labour Organization), UNDP (UN), Qatar Charity, GIZ (Duitse overheid) en SPARK.

 

Halverwege 2021 zijn United Work en SPARK in samenwerking met Start Foundation een programma in Nederland opgestart om asielmigranten die in de Nederlandse AZC ’s verblijven snel en duurzaam aan het werk te krijgen. United Work wil op de AZC’s  gemotiveerde en kansrijke asielmigranten gaan opleiden voor (in aanvang) technische en bouwtechnische functies. Daarmee wordt ingespeeld op de enorme vraag naar gekwalificeerde medewerkers in het bedrijfsleven en de daarmee optredende tekorten in combinatie met versnelde integratie van vluchtelingen in Nederland. Een win-win situatie voor zowel bedrijfsleven als de groeiende groep asielmigranten in Nederland. Begin 2022 wordt verwacht een aanvang met dit programma te maken.

Home – Stichting United Work

Reacties zijn gesloten.